Qpharma je nově vzniklá společnost, která vstupuje na český farmaceutický trh. Její činnost přitom těží z dlouholetých zkušeností zakladatelů. Řídí se etickým přístupem k podnikání a snahou nabízet produkty a služby co nejvyšší kvality.

Qpharma spolupracuje se svou partnerskou společností Qpharma Polsko, švýcarskou společností Vifor (člen skupiny Galenica Group) a se společností FW Medical, Velká Británie. Qpharma je výhradním dovozcem výrobků značky eye q® a Vaxol®.

Široce chápané PARTNERSTVÍ, které přináší výhody oběma partnerským stranám, je podle společnosti Qpharma nejdůležitější.

partner - pacient
Qpharma si získává důvěru pacientů díky tomu, že nabízí unikátní a bezpečné preparáty, účinné při řešení zdravotních obtíží a klinicky ověřené.

partner - společenství
Qpharma aktivně podporuje dobrovolné organizace, sdružení a nadace. Společenské zapojení, díky němuž lépe rozumíme problémům pacientů, nám umožňuje poskytovat odpovídající pomoc těm nejpotřebnějším. Qpharma je členem občanského sdružení Česká společnost "Dyslexie" a nezávislého sdružení občanů DYS-centrum Praha.

partner - oblast vzdělávání
Qpharma participuje na řadě konferencí, sympózií a přednášek. Mezinárodní kontakty nám umožňují přístup k nejnovějším přelomovým klinickým výzkumům a objevům.

partner - obchod
Qpharma poskytuje velkoobchodním partnerům služby na profesionální úrovni, flexibilitu a schopnost rychle reagovat na požadavky distribuce, prodeje a marketingu. Účinná spolupráce mezi společností Qpharma a velkoobchodními partnery, nastavená na dosažení stanovených cílů, je základem k dosažení úspěchu.
Více informací o produktech: